top of page

החשודים במוזיאון | 8+

 

חפץ היסטורי נגנב מהמוזיאון.

ייתכן והאשמים עדיין מסתתרים באחד מחדרי המוזיאון.

עליך להכין את עצמך לחקירה.

 

 1 הסתכל על הרמזים.

 2  סמן כל רמז בפנקס שלך.

 3  הוכח את כישורי הבילוש שלך ומצא את החשוד.

 

האם אתה הבלש הטוב ביותר לחקירה?

 

מיומנויות נלמדות:

חשיבה

ריכוז והבחנה

פתרון בעיות

 

 

החשודים במוזיאון

₪119.00מחיר
    bottom of page