top of page

פינגי ג'אמפ | 5+

 

הלילה יורד,

קפצו מהר מקרחון לקרחון עד לקרחון הגדול והצטרפו לשאר הפינגווינים.

 

החליקו אריח קרח מתחת לגשר הקרחון.

דחפו אותו בזהירות, כך שיגע באריח קרח אחר.

קפצו עם אחד הפינגווינים לאריח הקרח הבא.

האם תצליחו להגיע עם כל הפינגווינים לגשר הקרח

לפני רדת החשיכה?

 

מיומנויות נלמדות:

שיתוף פעולה

ראיה חזותית

מוטוריקה עדינה

 

פינגי ג'אמפ

₪119.00מחיר
    bottom of page