top of page

לגילאי +8

 

חשוב מהר, פעל מהר!

האם אי פעם הרגשת שהראש שלך מסוחרר?

לפעמים המנוע שמניע אותך יכול להתבלבל ולהסתחרר.

תרגל את המוח שלך והחזר אותו למסלול בקרב המוחות המהיר הזה!

חשוב ופעל במהירות כדי שתאי המוח יוכלו לפעול בחזרה במלוא הכח.

לוח המשחק=פאזל מוח, הלוח מייצג את המוח שלך.

הריבועים הלבנים מסביב ללוח הם תאי המוח.

כרטיסי האתגר יראו לכל השחקנים איזה תאי מוח צריך לחבר ביחד.

ברגע שתשלים את החיבור הנכון בעזרת קו אדום רציף,

תחקה את פרצופמוח=הפרצוף הטיפשי שבכרטיס בכדי לזכות בקלף!

הראשון שאוסף 10 כרטיסים מנצח!

 

תכולת המשחק:

4 לוחות משחק

48 כרטיסי אתגר

 

מיומנויות נלמדות:

חשיבה מהירה

ראייה חזותית

מיקוד ותשומת לב

קרב מוחות

₪125.00מחיר
    bottom of page